Navigácia

Sobota 6. 2. 2016

Navigácia

 • 5. 2. 2016 Dňa 18.1.2016 sa žiaci siedmeho ročníka zúčastnili lyžiarskeho výcviku v Ľubovnianskych kúpeľoch, spolu s inštruktormi P.Kukurom, V. Petrovskou, S. Gelingerovou.

   
 • 5. 2. 2016

       Predmetové olympiády a postupové súťaže (POPS) žiakov základných škôl sú integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu detí a mládeže v Slovenskej republike, majú postupový charakter a sú organizované ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov v súlade s dlhodobou koncepciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v oblasti práce s talentovanými deťmi a mládežou. Žiaci a pedagógovia ZŠ s MŠ Maurerova ulica sa pravidelne zapájajú do olympiád a postupových súťaží. Na škole sú organizované školské kolá a najúspešnejší žiaci postupujú do ďalších kôl.

 • Termín karnevalu a fotenia sa presúva na neurčito.

   

 • Dňa 29.1.2016 prebieha vyučovanie v plnom rozsahu podľa rozvrhu vo všetkých ročníkoch. (1. - 9. ročník)

 • Dňa 28.1.2016 bude prebiehať vyučovanie v obmedzenej prevádzke v prvom. druhom, treťom, štvrtom a piatom ročníku. Prvý stupeň ukončí vyučovanie po 4. vyuč. hodine. Vyučovať sa bude na prvom stupni podľa rozvrhu hodín. Náhradné vyučovanie v piatom ročníku: V.A - SJL, MAT, INF, VYV, VYV ; V.B - MAT, INF, SJL, VYV,VYV Nezabudnite opäť prihlásiť svoje dieťa na obed do školskej jedálne dňa 28.01.2016 najneskôr do 8:00 

 • Dňa 27.01.2016 - streda o 15:30 sa uskutoční stretnutie rodičov ,žiakov a výchovného poradcu so zástupcami stredných škôl v školskej jedálni.

 • Od 27.01.2016 –t.j. streda bude prebiehať vyučovanie v 1. – 3. ročníku  základnej školy podľa rozvrhu hodín.

 • Dňa 26.01.2016 z dôvodu štrajku nebude prebiehať vyučovací proces.

 • Z dôvovdu štrajku budú všetci žiaci odhlásení z obeda ale školská jedáleň bude v prevádzke.

  Žiaci, ktorí chcú prísť na obed sa musia prihlásiť.

 • isu-strajk-2016-list-rodicom.pdf

  Zamestnanci ZŠ s MŠ Maurerova 14, Krompachy vstupujú dňom 25.1.2016 do neobmedzeného štrajku. Z tohto dôvodu nebude prebiehať vyučovací proces. 

  Akékoľvek zmeny ohľadom štrajku zverejníme na webovom sídle našej školy alebo ich nájdete na www.isu.sk

 • Bližšie informácie nájdete v pozvánke:  Pozvanka_na_zapis_do_1.roc..docx

 • zmena  termínu  konania zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky

  zápis do 1. ročníka základnej školy  sa uskutoční  dňa 16.04.2016  o 9:00 hod

 •  Novelizáciou školského zákona  č. 245/2008 Z.. z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zmenil termín konania zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky na čas od 1. apríla do 30. apríla.

 • sa bude konať dňa 13.01.2016 o 15:00 hod.

 • Na základe platných pedagogicko-organizačných pokynov Pedagogicko_organizacne_pokyny_15_16.pdf sa vyučovanie po vianočných prázdninách začína 8.1.2016

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, Krompachy
  Maurerova 14, Krompachy
 • 053/4472155

Fotogaléria