Navigácia

Pondelok 24. 11. 2014

Narodeniny a meniny

Dnes (Pondelok 24.11.2014)
Martin Jakub Labanc (I.A)
Emília Fedoreková (III.B)
Zajtra (Utorok 25.11.2014)
Šimon Kopanec (II.A)
Katarína Šefčíková (VI.B)
Katarína Ševčíková (VIII.B)
Katarína Žecová (VII.A)

Navigácia

Vitajte na stránkach našej školy!

Novinky

 • 20. 11. 2014 Dňa 13.11.2014 sa  v mestskej knižnici uskutočnilo Mestské kolo v prednese poézie a prózy.
 • TRIEDNY AKTÍV ROD. ZDRUŽENIA

  sa bude konať 20.11.2014 o 15:00 hod. 

 • 6. 11. 2014

       Pod záštitou Ministerstva poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa konal projekt  Hovorme o jedle. V týždni od 13. 10 do 17.10.2014 sa žiaci a pedagógovia školy zapojili do súťaže súvisiacej s týmto projektom. Súťaž vyhodnotila koordinátorka  školy podporujúcej zdravie Mgr. Helena Šoltýsová. 

 • 6. 11. 2014

       Dňa 22.10.2014 sa na našej škole konala ,,Prvácka pasovačka.´´ Veľkí deviataci so žiackeho parlamentu pripravili privítanie prváčikov do radu žiakov školy. Akciu organizoval žiacky parlament pod vedením gestora žiackeho parlamentu Mgr. Silvie Mazúrovej, ktorá na škole vedie  dramatický krúžok. 

 • 5. 11. 2014

  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) je poradenské zariadenie poskytujúce komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom okrem detí so zdravotným postihnutím najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania.

 • Mesto Krompachy oznamuje

  Záujem o umiestnenie detí do detských jaslí a materskej školy – ZŠ s MŠ Maurerova ulica

  Na február 2015 je plánovaný presun detí z MŠ na Robotníckej ulici do zrekonštruovaných priestorov pavilónu D základnej školy na Maurerovej ulici. Keďže kapacita materskej školy na Maurerovej ulici bude väčšia ako kapacita materskej školy na Robotníckej  ul., bude presunom vytvorený priestor pre viac detí. Žiadame záujemcov o umiestnenie detí do MŠ Maurerova ul., aby svoj záujem písomne nahlásili do podateľne mestského úradu do konca novembra 2014. V prípade veľkého záujmu, presahujúceho kapacitu novej škôlky, bude MŠ Robotnícka ul. ponechaná v prevádzke.

 • Workshop - Správna voľba povolania

 • Hodina pre žiakov

  Nezabudli ste? Ako minulý školský rok aj v tomto roku máte možnosť využívať učebňu IKT2 pre svoje referáty, úlohy, projekty.... každý pondelok na 7. vyuč. hodine (13:45 - 14:25), alebo v stredu 7. vyučovacia hodina, ak nebude možná realizácia z technických príčin.

 • 24. 9. 2014

  Aktualizovali sme modul VÝCHOVNÝ PORADCA

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, Krompachy
  Maurerova 14, Krompachy
 • 053/4472155

Fotogaléria