Navigácia

Utorok 27. 1. 2015

Kalendár

Navigácia

Vitajte na stránkach našej školy!

Novinky

 • 23. 1. 2015

  Aktualizovali sme modul Výsledky a úspechy

 • 23. 1. 2015

  Rok sa s rokom zišiel a svätý Mikuláš k nám prišiel. Nebol sám, na pomoc si dvoch anjelov zavolal. Prišla aj švárna dievčina, ktorá svojím hraním na flautu všetkých očarila. Dobrý Mikuláš nelenil a všetky dobré deti odmenil. Sladkú odmenu si dobré deti zaslúžili no i zemiak čert mal a najväčších zbojníkov sadzou označkoval.“

 • Pozvánka na zápis do 1. ročníka

 • TRIEDNY AKTÍV

  Triedny aktív rodičovského združenia sa bude konať  15.1.2015 (štvrtok) v čase od 15:00 - 16:00.

 • 9. 1. 2015

  Drogy ohrozujú našu spoločnosť čoraz viac. Drogy sú v podstate jedy, ich účinok závisí od užitého množstva.  Drogy blokujú všetky pocity a vnemy – tie, ktoré človek mať chce spoločne s tými, ktoré mať nechce.

 • 9. 1. 2015

  Dňa 2.12.2014 sa uskutočnila recitačná súťaž Šprincove Krompachy.

 • 18. 12. 2014 Vianočné zvyky očami nášho žiaka zo štvrtého ročníka.
 • 20. 11. 2014 Dňa 13.11.2014 sa  v mestskej knižnici uskutočnilo Mestské kolo v prednese poézie a prózy.
 • 6. 11. 2014

       Pod záštitou Ministerstva poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa konal projekt  Hovorme o jedle. V týždni od 13. 10 do 17.10.2014 sa žiaci a pedagógovia školy zapojili do súťaže súvisiacej s týmto projektom. Súťaž vyhodnotila koordinátorka  školy podporujúcej zdravie Mgr. Helena Šoltýsová. 

 • 5. 11. 2014

  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) je poradenské zariadenie poskytujúce komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom okrem detí so zdravotným postihnutím najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, Krompachy
  Maurerova 14, Krompachy
 • 053/4472155

Fotogaléria