Navigácia

Sobota 10. 10. 2015

Navigácia

 • Ochrana človeka a zdravia

  Nezabudnite ... v pondelok máme teoretickú časť a v utorok praktickú časť (čaká nás turistika!) branného cvičenia. Dúfajme, že budeme mať super počasie smiley

 • 25. 9. 2015

  Aktualizovali sme modul Legislatíva

 • 25. 9. 2015

  Aktualizovali sme modul Smernice

 •         Cesta je miesto, kde na deti striehne najviac nebezpečenstva. Veď najviac dopravných nehôd, úrazov, často aj smrteľných býva zapríčinených najmä nepozornosťou detí. Aby sme mohli aj my zabrániť tomuto nebezpečenstvu, pripravili sme pre deti  exkurziu na dopravné ihrisko v Poprade.

 • Dňa 8.9.2015 sa žiaci I.A a I.B pod vedením triednych učiteliek Mgr. D. Lučanskej a Mgr. M.Pavlikovej navštívili priestory Obvodného oddelenia policajného zboru v Krompachoch.

 • Celoškolské ZRPŠ, triedne aktívy

  Srdečne pozývame všetkých rodičov a priateľov našej školy na celoškolské ZRPŠ, ktoré sa bude konať dňa  29.9.2015 (utorok) o 15:00 h. v jedálni školy.

 • Informácie o MŠ

  V prípade informácií o MŠ volajte na t.č. 4472306

 • Oznam ŠJ

  Obed pre žiakov 1. - 9. ročníka, ktorí sa prihlásia 2.9. 2015 sa bude podávať od 3.9.2015

 • OZNAM MŠ

  Nástup detí do materskej školy je v stredu 2.9.2015 od 6.15 hod. do 7.50 hod.

  Pred vstupom do MŠ každý rodič (zákonný zástupca) prinesie potvrdenie od lekára o zdravotnom stave dieťaťa.

 • OZNAM pre žiakov II. ročníka

  Dňa 4.9.2015 sa uskutoční exkurzia na Dopravné ihrisko v Poprade. Prosíme rodičov, aby dňa 2.9.2015 uhradili poplatok 6 Eur (náklady na cestovné, vstupné)

 • Dôležitý oznam!

  Vyučovanie začína 2.9.2015 o 8:00 hod. na školskom dvore slávnostným otvorením školského roka. 3. - 4. ročník končí 3. vyučovacou hodinou,t.j. 10:30 hod.5. - 9. ročník končí 4 vyučovacou hodinou t.j. 11:30 hod. (triednicke hodiny) NEZABUDNITE si priniesť desiatu!

 • 26. 8. 2015

  Aktualizovali sme modul VNÚTORNÝ PORIADOK ŠK

 • Pomôcky pre žiakov

  Tak a je to tu zas... Milí rodičia, nový školský rok sa blíži a aby sme vám uľahčili nakupovanie pomôcok, môžete si ich zoznam pozrieť nižšie:

  1._roc.doc

  2.roc.doc

  3_roc.docx

  4_roc.docx    5_roc.docx

 • Školský klub detí pri ZŠ s MŠ na Maurerovej ulici sa v mesiaci Jún pod vedením vychovávateliek M. Čechovej a Mgr. S. Gelingerovej zapojil do celoslovenskej súťaže o Najkrajšiu nástenku Leta 2015  - pod názvom Leto plné zábavy, ktorej vyhlasovateľom bola internetová stránka www.talentagent.sk .

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, Krompachy
  Maurerova 14, Krompachy
 • 053/4472155

Fotogaléria