Navigácia

Piatok 27. 11. 2015

Navigácia

 • 20. 11. 2015 Beh ulicami Krompách - Ako každý rok, aj tohtoročná druhá októbrová nedeľa patrila v Krompachoch kráľovnej športu – ľahkej atletike.
 • 20. 11. 2015

       Dňa 4.11.2015 sa v školskej jedálni uskutočnilo pasovanie prvákov. Prišli pozvaní rodičia, starí rodičia a súrodenci našich prváčikov.

 • OZNÁMENIE : Udelenie riaditeľského voľna

  Riaditeľka školy podľa § 150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje dňa 25. 11. 2015 žiakom nižšieho sekundárneho vzdelania ( II. stupeň) ZŠ s MŠ Maurerova 14, Krompachy riaditeľské voľno.

 • 13. 11. 2015

       Dňa 28.10.2015 sa v Dome kultúry uskutočnila slávnostná akadémia. Akadémia bola venovaná dvom významným osobnostiam našej krajiny a mesta. Jednou  z najväčších osobností slovenskej histórie bol Ľudovít Štúr, ktorý sa narodil 28. októbra 1815. V tento deň sme si pripomenuli 200 rokov od jeho narodenia. Významnou osobnosťou Krompách bol Ing. Viktor Lorenc. Práve pri príležitosti, keď si pripomenuli 100 rokov od jeho úmrtia, bolo vhodné, aby sme „oprášili matriku“ nášho mesta - stránky s jeho menom. 

 • TRIEDNY AKTÍV RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA

  sa bude konať dňa 19.11.2015 o 15:00 hod.

   

 • Informácia o testovaní T5 - 2015

  Dňa 25. novembra 2015 (streda) o 8:00 hod sa uskutoční celoslovenské testovanie všetkých žiakov 5. ročníka. Žiaci budú testovaní z matematiky (60 minút - 30 úloh),  slovenského jazyka a literatúry (60 minút - 30 úloh). Povolené pomôcky: modré pero. Nepovolené pomôcky: kalkulačka, rysovacie pomôcky, výpisky, učebnice, študijné materiály. Testovanie sa bude konať v triedach B pavilónu na poschodí. Koniec testovania je o 11:30 hod.

 • Dôležitý oznam

  V stredu (28.10.)žiaci 1. - 4. ročníka končia 4 vyuč. hodinou, žiaci 5.-9. roč. sa po 3 vyuč. hodine zúčastnia slávnostného programu pri príležitosti 200stého výročia narodenia Ľ. Štúra a stého  výročia úmrtia Viktora Lorinca. Po skončení programu sa do školy vrátia len žiaci, ktorí obedujú v ŠJ v sprievode triednych učiteľov. Ostatní žiaci odchádzajú od domu kultúry domov.

 • Pozvánka - október - mesiac úcty k starším

   

  V mene mesta Krompachy mi dovoľte s úctou pozvať  Vašich bývalých a súčasných zamestnancov- dôchodcov, na kultúrne podujatie

 • RIADITEĽSKÉ VOĽNO

  Riaditeľka školy podľa § 150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje dňa 27. 10. 2015 žiakom ZŠ s MŠ Maurerova 14, Krompachy riaditeľské voľno.

 • 16. 10. 2015

  Aktualizovali sme modul Detské jasle

 • Ochrana človeka a zdravia

  Nezabudnite ... v pondelok máme teoretickú časť a v utorok praktickú časť (čaká nás turistika!) branného cvičenia. Dúfajme, že budeme mať super počasie smiley

 • 25. 9. 2015

  Aktualizovali sme modul Legislatíva

 • 25. 9. 2015

  Aktualizovali sme modul Smernice

 •         Cesta je miesto, kde na deti striehne najviac nebezpečenstva. Veď najviac dopravných nehôd, úrazov, často aj smrteľných býva zapríčinených najmä nepozornosťou detí. Aby sme mohli aj my zabrániť tomuto nebezpečenstvu, pripravili sme pre deti  exkurziu na dopravné ihrisko v Poprade.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, Krompachy
  Maurerova 14, Krompachy
 • 053/4472155

Fotogaléria