Navigácia

Piatok 28. 8. 2015

Navigácia

Školské potreby

 • Oznam ŠJ

  Obed pre žiakov 1. - 9. ročníka, ktorí sa prihlásia 2.9. 2015 sa bude podávať od 3.9.2015

 • OZNAM MŠ

  Nástup detí do materskej školy je v stredu 2.9.2015 od 6.15 hod. do 7.50 hod.

  Pred vstupom do MŠ každý rodič (zákonný zástupca) prinesie potvrdenie od lekára o zdravotnom stave dieťaťa.

 • OZNAM pre žiakov II. ročníka

  Dňa 4.9.2015 sa uskutoční exkurzia na Dopravné ihrisko v Poprade. Prosíme rodičov, aby dňa 2.9.2015 uhradili poplatok 6 Eur (náklady na cestovné, vstupné)

 • Dôležitý oznam!

  Vyučovanie začína 2.9.2015 o 8:00 hod. na školskom dvore slávnostným otvorením školského roka. 3. - 4. ročník končí 3. vyučovacou hodinou,t.j. 10:30 hod.5. - 9. ročník končí 4 vyučovacou hodinou t.j. 11:30 hod. (triednicke hodiny) NEZABUDNITE si priniesť desiatu!

 • 26. 8. 2015

  Aktualizovali sme modul VNÚTORNÝ PORIADOK ŠK

 • Pomôcky pre žiakov

  Tak a je to tu zas... Milí rodičia, nový školský rok sa blíži a aby sme vám uľahčili nakupovanie pomôcok, môžete si ich zoznam pozrieť nižšie:

  1._roc.doc

  2.roc.doc

  3_roc.docx

  4_roc.docx    5_roc.docx

 • Školský klub detí pri ZŠ s MŠ na Maurerovej ulici sa v mesiaci Jún pod vedením vychovávateliek M. Čechovej a Mgr. S. Gelingerovej zapojil do celoslovenskej súťaže o Najkrajšiu nástenku Leta 2015  - pod názvom Leto plné zábavy, ktorej vyhlasovateľom bola internetová stránka www.talentagent.sk .

 • Dňa 28. a 29. mája sa  žiaci druhého stupňa, zúčastnili poznávacej exkurzie hlavného mesta Rakúska, Viedne. V stredu , 27. mája, o 23:30 sa výlet začal úmornou nocou strávenou v autobuse. Okolo piatej hodiny ráno už sme boli všetci prebudení a otvárali rôzne diskusie ohľadom plánov zájazdu.  Dlhú osemhodinovú cestu sme napokon úspešne zvládli.

 •      ZŠ s MŠ Maurerova ulica sa zapojila do 12. ročníka súťaže s firmou MILK – AGRO, spol. s. r. o. Prešov. Súťažilo sa v kategóriách : zber hliníkových viečok z výrobkov SABI, zber tetrapaku z mlieka SABI, najlepší zberač, zberačka, výtvory z výrobkov SABI, pieseň.

 • Ponuka práce

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, Krompachy
  Maurerova 14, Krompachy
 • 053/4472155

Fotogaléria