Navigácia

Sobota 30. 4. 2016

Navigácia

 • 21. 4. 2016 Dňa 16.4.2016 sa v ZŠ s MŠ uskutočnil zápis žiakov do prvého ročníka. Budúci prváci prichádzali do školy v sprievode svojich rodičov. Tento deň je pre predškolákov  významnou udalosťou, ktorá sa často hlboko vryje do pamäti.  Pred zápisom do prvého ročníka mali deti ...
 •  Oznam o zápise: zap.16-17.docx

   

  Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, Krompachy

 • Riaditeľka školy podľa § 150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje dňa 21.4 2016 žiakom školy ZŠ s MŠ Maurerova 14, Krompachy riaditeľské voľno.

 • sa uskutoční 18.4.2016 o 15:00 hod v jednotlivých triedach.

 • Riaditeľka školy podľa § 150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje dňa 6.4.2016 žiakom 4.-8. ročníka ZŠ s MŠ Maurerova 14, Krompachy riaditeľské voľno.

 • 22. 3. 2016

  Dňa 4.3.2014 zavítal do nášho školského klubu  poľovník pán  Ing. Juraj Lovás. Svojím  poľovníckym oblečením zaujal žiakov a ešte viac prekvapil svojimi znalosťami a vedomosťami o lese a zvieratách. 

 • 11. 3. 2016

       Dňa 29.2.2016 sa žiaci prvého až štvrtého ročníka zúčastnili divadelného predstavenia v Spišskej Novej Vsi. Pod vedením triednych učiteliek Mgr. Dagmar Lučanskej, Mgr. Miroslavy Pavlíkovej, Mgr. Heleny Šoltýsovej, Mgr.Michaely Micherdovej, Mgr. Jany Benckovej, Mgr. Jany Hurtukovej, Mgr. Lucie Mikulovej, Mgr. Etely Tóthovej, žiaci ráno nasadli do autobusov a cesta za kultúrou sa začala.

 • Dňa 6. apríla 2016 (streda) Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania realizuje celoslovenské testovanie všetkých žiakov 9. ročníka. Žiaci budú testovaní z matematiky,  slovenského jazyka a literatúry. Testovanie sa bude konať v učebniach A pavilónu. V deň testovania príchod žiakov do školy najneskôr o 7:45 hod. Testovanie končí o 11:00 hod. Náhradný termín testovania sa uskutoční v 19. apríla 2016 v Košiciach, pre žiakov, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť testovania v hlavnom termíne. Povolené pomôcky: kalkulačka, rysovacie pomôcky, modré guľôčkové pero. Zakázané pomôcky: mobilné telefóny, výpisky, učebnice, študijné materiály.

 • 5. 2. 2016 Dňa 18.1.2016 sa žiaci siedmeho ročníka zúčastnili lyžiarskeho výcviku v Ľubovnianskych kúpeľoch, spolu s inštruktormi P.Kukurom, V. Petrovskou, S. Gelingerovou.

   
 • 5. 2. 2016

       Predmetové olympiády a postupové súťaže (POPS) žiakov základných škôl sú integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu detí a mládeže v Slovenskej republike, majú postupový charakter a sú organizované ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov v súlade s dlhodobou koncepciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v oblasti práce s talentovanými deťmi a mládežou. Žiaci a pedagógovia ZŠ s MŠ Maurerova ulica sa pravidelne zapájajú do olympiád a postupových súťaží. Na škole sú organizované školské kolá a najúspešnejší žiaci postupujú do ďalších kôl.

 • Dňa 28.1.2016 bude prebiehať vyučovanie v obmedzenej prevádzke v prvom. druhom, treťom, štvrtom a piatom ročníku. Prvý stupeň ukončí vyučovanie po 4. vyuč. hodine. Vyučovať sa bude na prvom stupni podľa rozvrhu hodín. Náhradné vyučovanie v piatom ročníku: V.A - SJL, MAT, INF, VYV, VYV ; V.B - MAT, INF, SJL, VYV,VYV Nezabudnite opäť prihlásiť svoje dieťa na obed do školskej jedálne dňa 28.01.2016 najneskôr do 8:00 

 • Bližšie informácie nájdete v pozvánke:  Pozvanka_na_zapis_do_1.roc..docx

 • zmena  termínu  konania zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky

  zápis do 1. ročníka základnej školy  sa uskutoční  dňa 16.04.2016  o 9:00 hod

 •  Novelizáciou školského zákona  č. 245/2008 Z.. z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zmenil termín konania zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky na čas od 1. apríla do 30. apríla.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, Krompachy
  Maurerova 14, Krompachy
 • 053/4472155

Fotogaléria