Navigácia

Utorok 28. 7. 2015

Navigácia

 • Záver školského roka

  Stretneme sa ráno o 8:00 hod v areáli školy, aby sme slávnostne ukončili školský rok.

 • Školský klub detí pri ZŠ s MŠ na Maurerovej ulici sa v mesiaci Jún pod vedením vychovávateliek M. Čechovej a Mgr. S. Gelingerovej zapojil do celoslovenskej súťaže o Najkrajšiu nástenku Leta 2015  - pod názvom Leto plné zábavy, ktorej vyhlasovateľom bola internetová stránka www.talentagent.sk .

 • Dňa 28. a 29. mája sa  žiaci druhého stupňa, zúčastnili poznávacej exkurzie hlavného mesta Rakúska, Viedne. V stredu , 27. mája, o 23:30 sa výlet začal úmornou nocou strávenou v autobuse. Okolo piatej hodiny ráno už sme boli všetci prebudení a otvárali rôzne diskusie ohľadom plánov zájazdu.  Dlhú osemhodinovú cestu sme napokon úspešne zvládli.

 •      ZŠ s MŠ Maurerova ulica sa zapojila do 12. ročníka súťaže s firmou MILK – AGRO, spol. s. r. o. Prešov. Súťažilo sa v kategóriách : zber hliníkových viečok z výrobkov SABI, zber tetrapaku z mlieka SABI, najlepší zberač, zberačka, výtvory z výrobkov SABI, pieseň.

 • Ponuka práce

 • 22. 5. 2015

  Termín pobytu : 10.5.2015 – 15.5.2015

  Počet žiakov : 54 ( žiaci 2. a 4. ročníka)

 • 22. 5. 2015

      V dnešnej modernej dobe je veľmi dôležité  pripomínať  si významné medzníky v histórii nášho národa a mesta.

       ZŠ s MŠ Maurerova ulica sa zapojila do prípravy programu venovaného oslobodeniu Krompách a zároveň  70. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny. Veľké poďakovanie patrí  Mgr. Márii Šefčíkovej  a Mgr. Anne Pustayovej za prípravu a realizáciu programu.

 • Ročníkový projekt z fyziky

  Milí rodičia, pozývame Vás na prezentáciu ročníkových projektov z fyziky, ktorá sa uskutoční v utorok 26.05.2015 o 14:30 v "O" pavilóne 8.B triede.

 • Fotenie

  triednych kolektívov sa bude konať 22.05.2015 (piatok). Ceny fotiek sú uvedené nižšie.

   

 • 15. 5. 2015

  Dňa 1. 4. 2015 sa žiaci šiesteho ročníka po vedením Mgr. Márie Šefčíkovej a Mgr. Vladimíry Petrovskej zúčastnili poznávacej exkurzie. Exkurzia bola súčasťou vyučovania predmetu Regionálna výchova.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, Krompachy
  Maurerova 14, Krompachy
 • 053/4472155

Fotogaléria