Navigácia

Štvrtok 18. 12. 2014

Narodeniny a meniny

Navigácia

Vitajte na stránkach našej školy!

Novinky

 • 18. 12. 2014 Vianočné zvyky očami nášho žiaka zo štvrtého ročníka.
 • 26. 11. 2014

  Aktualizovali sme modul Organizácia školy

 • 20. 11. 2014 Dňa 13.11.2014 sa  v mestskej knižnici uskutočnilo Mestské kolo v prednese poézie a prózy.
 • TRIEDNY AKTÍV ROD. ZDRUŽENIA

  sa bude konať 20.11.2014 o 15:00 hod. 

 • 6. 11. 2014

       Pod záštitou Ministerstva poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa konal projekt  Hovorme o jedle. V týždni od 13. 10 do 17.10.2014 sa žiaci a pedagógovia školy zapojili do súťaže súvisiacej s týmto projektom. Súťaž vyhodnotila koordinátorka  školy podporujúcej zdravie Mgr. Helena Šoltýsová. 

 • 6. 11. 2014

       Dňa 22.10.2014 sa na našej škole konala ,,Prvácka pasovačka.´´ Veľkí deviataci so žiackeho parlamentu pripravili privítanie prváčikov do radu žiakov školy. Akciu organizoval žiacky parlament pod vedením gestora žiackeho parlamentu Mgr. Silvie Mazúrovej, ktorá na škole vedie  dramatický krúžok. 

 • 5. 11. 2014

  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) je poradenské zariadenie poskytujúce komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom okrem detí so zdravotným postihnutím najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania.

 • Mesto Krompachy oznamuje

  Záujem o umiestnenie detí do detských jaslí a materskej školy – ZŠ s MŠ Maurerova ulica

  Na február 2015 je plánovaný presun detí z MŠ na Robotníckej ulici do zrekonštruovaných priestorov pavilónu D základnej školy na Maurerovej ulici. Keďže kapacita materskej školy na Maurerovej ulici bude väčšia ako kapacita materskej školy na Robotníckej  ul., bude presunom vytvorený priestor pre viac detí. Žiadame záujemcov o umiestnenie detí do MŠ Maurerova ul., aby svoj záujem písomne nahlásili do podateľne mestského úradu do konca novembra 2014. V prípade veľkého záujmu, presahujúceho kapacitu novej škôlky, bude MŠ Robotnícka ul. ponechaná v prevádzke.

 • Workshop - Správna voľba povolania

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, Krompachy
  Maurerova 14, Krompachy
 • 053/4472155

Fotogaléria